Home > Yang Kool > PINTAR Foundation: Rockin’ CEOs 2017

PINTAR Foundation: Rockin’ CEOs 2017

Sokongan anda menjadi sebahagian daripada aspirasi negara dalam meningkatkan mutu pendidikan pelajar Malaysia terutamanya dari masyarakat kurang mampu.

Melalui sokongan anda, kanak-kanak ini akan mempunyai peluang untuk meneroka bakat yang peda pada mereka seterusnya membentuk potensi diri. Setiap ringgit yang anda sumbangankan akan mendatangkan perubahan terhadap hidup kanak-kanak ini.

PINTAR Foundation merupakan organisasi bukan berasaskan keuntungan dengan mendapat status pengecualian cukai oleh Menteri Kewangan di bawah Seksyen 34 (6) (h) Akta Cukai Pendapatan 1967 – diluluskan di bawah projek masyarakat dan setiap sumbangan, sama ada dalam bentuk tunai atau barangan dikecualikan daripada 100% cukai.

Untuk maklumat lanjut www.mypintar.com.my.

Kongsi laman ini di:

Leave a Reply