Hubungi

Kongsi laman ini di:

Kool FM

Media Prima Radio Networks
PH, North Wing, Sri Pentas
Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-7710 5022 (Pejabat)
Fax: +603-7710 7098