Connect with us
Kool FM

Terma dan Syarat Ujian Pressure Kool

TERMA DAN SYARAT

 1. Ujian Pressure Kool adalah sebuah kempen on-air yang dianjurkan sepenuhnya oleh Kool FM Radio Sdn Bhd (872481-D), bermula dari 1 Februari 2021.
 2. Peraduan Ujian Pressure Kool ini terbuka kepada warganegara Malaysia, lelaki atau perempuan, berumur 18 tahun ke atas.

MEKANISME

 1. Jadi pemanggil terpantas setelah isyarat mendail keudara di talian 03-7722 5656.
 2. Peserta perlu menjawab soalan dengan betul dalam masa 30 saat untuk peluang memenangi wang tunai bernilai RM300 atau jumlah  terkumpul.  

LAIN-LAIN

 1. Segala keputusan Kool FM berkaitan dengan peraduan Ujian Pressure Kool ini adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan atau diulangbicara oleh mana-mana pihak.
 2. Kool FM mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menentukan dan meminda mana-mana kandungan terma dan syarat Ujian Pressure Kool pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 3. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindahmilik. 

TALIAN TERCICIR DAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI

Peraduan melalui panggilan telefon:

 1. Tiada liabiliti ditanggung oleh pihak Kool FM untuk komunikasi telefon yang tidak baik, salah arah / salah menelefon atau kesukaran teknikal yang dialami oleh pemanggil semasa panggilan masuk untuk peraduan.

Jika semasa dalam Peraduan: 

 1. Talian telefon terputus atau terganggu; atau
 2. Terdapat pertikaian yang timbul daripada penggunaan talian-talian telefon di dalam Peraduan (termasuk di dalam situasi di mana telefon berbilang talian adalah digunakan); atau
 3. Penyampai tidak mendengar apa-apa maklum balas yang jelas daripada pemanggil.

Pihak Kool FM berhak mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan kelayakan pemanggil atau pemanggil-pemanggil yang berkaitan atas apa-apa sebab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa pemberian hadiah kepada pemanggil atau pemanggil-pemanggil tersebut, dan boleh memberikan hadiah kepada orang lain mengikut budi bicara mutlaknya.

KETIDAKLAYAKAN

 1. Mereka adalah merupakan pekerja-pekerja atau ahli-ahli keluarga terdekat kepada pekerja-pekerja Kool FM; Rangkaian Radio Media Prima; Media Prima Berhad; sesuatu penaja/agensi pengiklanan atau agensi yang berkaitan dengan peraduan yang berkaitan.
 2. Mereka telah memenangi sesuatu hadiah/hadiah-hadiah daripada Kool FM atau syarikat bernaung di bawah Rangkaian Radio Media Prima; atau syarikat bernaung di bawah Media Prima Berhad dalam sesuatu tempoh. * Kemenangan akan diambil berdasarkan peraduan yang lebih awal diumumkan kemenangan.
 3. Mereka telah menggunakan atau cuba untuk menggunakan lebih daripada satu nama/identiti yang bukan milik mereka bagi tujuan melayakkan diri untuk memenangi hadiah daripada Kool FM.
 4. Pembatalan penyertaan akan dilakukan secara automatik jika melanggar terma dan syarat kami tanpa sebarang pemberitahuan.

PROSES PENYEDIAAN HADIAH

 1. Proses penyediaan hadiah bagi mana-mana peraduan di Kool FM akan mengambil masa sekurang-kurangnya 90 hari bekerja dan jika pemenang tidak menerima hadiah dalam 90 hari waktu bekerja, sila hubungi kami.