Kajian tersebut juga mendapati, 12 peratus pekerja mengalami tahap kemurungan serta gemuruh (anxiety) yang tinggi. Ternyata, jumlah pekerja yang stress di tempat kerja adalah tinggi dan peratusan itu terus meningkat saban tahun.